Zoek en Boek

Disclaimer

Op de website van Vakantiepark De Bremakker wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. De Bremakker hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. De Bremakker kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen, noch door schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door De Bremakker of door u aan De Bremakker middels onze website of anderszins langs elektronische weg. Kennelijke typefouten binden De Bremakker niet. Prijswijzigingen voorbehouden. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. De Bremakker garandeert niet dat aan haar toegezonden mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De Bremakker behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden noodzakelijke wijzigingen in arrangementen aan te brengen. Op al onze overeenkomsten zijn de standaardvoorwaarden van de RECRON van toepassing.

De Bremakker B.V. Tempelierweg 40, 1791 NS Den Burg. KvK Noordwest-Holland 66382041.